Kod Behandling Referenspris Vårt pris
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 745 745
102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 695 695
103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 335 335
105 Kompletterande eller akut undersökning, kontroll av behandlingsresultat, utförd av tandhygienist 545 545
107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 955 955
108 Utredning utförd av tandläkare 1570 1570
Röntgenåtgärder
121 Röntgenundersökning av enskild tand 40 40
122 Röntgenundersökning, delstatus 215 215
123 Röntgenundersökning, helstatus 740 740
124 Panoramaröntgen 495 495
125 Röntgenundersökning, extraoral 470 470
126 Röntgenundersökning, omfattande 900 900
131 Tomografiundersökning, en kvadrant 895 895
132 Tomografiundersökning, två kvadranter 1155 1155
133 Tomografiundersökning, tre kvadranter, sinus, käkled eller traumautredning 1420 1420
134 Tomografiundersökning, fyra kvadranter 1685 1685
141 Studiemodeller, för behandlingsplanering 560 560
161 Salivsekretionsmätning 520 520
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 245 245
163 Biopsi, inklusive laboratorieundersökning (PAD) 1415 1415
201 Information och instruktion vid risk för karies, gingival eller parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning 415 415
204 Profylaxskena, per skena 700 700
205 Fluorbehanding inklusive professionell tandrengöring i kombination med undersökningsåtgärd 145 145
206 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring 285 285

 

Sjukdomsbehandlande åtgärder

Kod Behandling Referenspris Vårt pris
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 370 370
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 680 680
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1485 1485
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 425 425
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 165 165
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 425 425
322 Stegvis exkavering 1000 1000
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 435 435
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 825 825
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling 1 210 1 210
362 Lustgassedering, per gång 775 775

 

Kirurgiska åtgärder

Kod Behandling Referenspris Vårt pris
401 Tanduttagning, en tand 820 820
402 Tanduttagning, en tand, komplicerad 1 550 1 550
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 160 160
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle 2 785 2785
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 3 720 3 720
406 Tanduttagning, övertalig tand 1 130 1 130
Implantatkirurgiska åtgärder
420 Implantat, per styck (fixtur)
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 3 450 3 450
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 1 385 1 385
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 4 695 4 695
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 1 550 1 525
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 6 655 6 655
426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 2 060 2 060
427 Benaugmentation med egen benvävnad, per operationstillfälle 4 640 4 640
428 Benaugmentation med benersättningsmaterial, per operationstillfälle 6 225 6 225
429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle 3 580 3 580
430 Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi 930 930
435 Avlägsnande av ett implantat 820 820
436 Avlägsnande av ett implantat, enkel 160 160
Parodontalkirurgiska åtgärder
441 Plastik, enklare parodontalkirurgi vid en eller två tänder eller vid periimplantit vid ett enstaka implantat, per operationstillfälle 1 855 1 855
442 Kirurgisk behandling av parodontit vid tre till sex tänder, per operationstillfälle 3 250 3 250
443 Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle 2 785 2 785
444 Omfattande kirurgisk behandling av parodontit vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle 5 150 5 150
445 Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle 5 150 5 150
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 290 290

 

Rotbehandling

Kod Behandling Referenspris Vårt pris
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3 280 3 280
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 3 670 3 670
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 4 690 4 690
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5 230 5 230
521 Akut endodontisk behandling 700 700
522 Komplicerad kanallokalisation 695 695
523 Stiftborttagning 1 030 1 030
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 3 165 3 165

 

Bettfysiologiska åtgärder

Kod Behandling Referenspris Vårt pris
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, för bettfysiologisk behandling, per skena 2 100 2 100
605 Bettskena i hård akrylat, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 3 330 3 330

 

Reparativa åtgärder

Kod Behandling Referenspris Vårt pris
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 555 555
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 870 870
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 030 1 030
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 705 705
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 040 1 040
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 355 1 355
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1 575 1 575
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi 500 500

 

Protetiska åtgärder

Kod Behandling Referenspris Vårt pris
801 Laboratorieframställd krona (MK) 4 885 4 885
Oxidkeramisk krona (e-max) 4 885 Fr 4885
Högestetisk krona (e-max/Denzir) 4 885 Fr 4885
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 2 995 2 995
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 205 1 205
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2 130 2 130
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 1 650 1 650
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3 520 3 520
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led 2 080 2 080
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 3 210 3 210
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 070 1 070
Reparation av tandstödd protetik
811 Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd 345 345
812 Broreparation 1 1 320 1 320
813 Broreparation 2 4 090 4 090
814 Broreparation 3 8 435 8 435
815 Sadelkrona 4 885 4 885
Avtagbar protetik
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3 595 3 595
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 045 5 045
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 9 985 9 985
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 10 535 10 535
826 Attachments, per styck, 90 90
827 Hel underkäksprotes 8 840 8 840
828 Hel överkäksprotes 8 590 8 590
829 Immediatprotes, hel käke, inklusive prefabricerade tänder 7 235 7 235
Reparation av avtagbar protes
831 Justering av avtagbar protes 325 325
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 155 1 155
833 Rebasering av protes 2 250 2 250
834 Lagning av protes där avtryck krävs 1 855 1 855
835 Rebasering och lagning av protes 2 970 2 970
836 Komplicerad lagning av protes 3 725 3 725
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 6 325 6 325
839 Inmontering av förankringselement, per käke 2 970 2 970
Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 1 800 1 800
846 Skena för vertikal platsberedning 4 875 4 875
847 Klammerplåt 3 255 3 255
848 Betthöjning med fyllningsmaterial, per tand 480 480
Implantatprotetiska åtgärder
852 Implantatförankrad krona 7 745 Fr 7 745
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 2 130 2 500
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 1 800 1 800
855 Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat 290 290
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led 1 070 1 070
857 Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat 250 250
861 Implantatförankrad bro, överkäke, 4 implantat 36 280 36 280
862 Implantatförankrad bro, överkäke, 5 implantat 38 790 38 790
863 Implantatförankrad bro, överkäke, 6 implantat 41 380 41 380
864 Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, överkäke 32 710 32 710
865 Implantatförankrad bro, underkäke, 4 implantat 35 255 35 255
867 Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, underkäke 30 390 30 390
871 Implantatstödd täckprotes, 2 implantat 16 020 16 020
872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 implantat 17 970 17 970
873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 implantat 20 520 20 520
874 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 implantat 2 860 2 860
875 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 implantat 3 170 3 170
876 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 implantat 4 180 4 180
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement 13 065 13 065
878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck 260 260
Reparation av implantat och implantatretinerad protetik
881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande 1 000 1 000
882 Av- och återmontering av implantatförankrad bro 2 870 2 870
883 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats 4 055 4 055
884 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs 9 670 9 670
886 Distans inklusive centrumskruv, per styck 1 205 1 205
888 Fästskruv, per styck 165 165
889 Centrumskruv, per styck 575 575
890 Implantatförankrad krona på befintlig distans/kopplingsdel 6 515 6 515

 

Utbytesåtgärder

Kod Behandling Referenspris Vårt pris
921 Utbytesåtgärd, krona istället för fyllning, fram eller hörntand 1 030 1 030
922 Utbytesåtgärd, krona istället för fyllning, molar eller premolar 1 355 1 355
925 Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning 4 885 4 885
926 En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat 7 015 7 015
927 En implantatförankrad krona och ett hängande led på ett käkbensförankrat implantat 9 145 9 145
928 Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning 2 130 2 130
929 En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat 4 885 4 885
930 En implantatförankrad krona och ett hängande led på ett käkbensförankrat implantat 7 015 7 015
931 Operation avseende två käkbensförankrade implantat i tvåtandslucka 7 015 7 015
932 Två implantatförankrade kronor på två käkbensförankrade implantat 7 015 7 015
933 Operation avseende två käkbensförankrade implantat i tvåtandslucka 4 260 4 260
934 Två implantatförankrade kronor på två käkbensförankrade implantat 4 885 4 885